Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

 

Serdecznie witamy. Nasz Ośrodek obejmuje kształceniem młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim w wieku 7-24 lat. Składa się on ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 z oddziałami gimnazjalnymi i Internatu funkcjonującego przez cały rok (z wyjątkiem przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich). Do Internatu przyjmowani są również uczniowie uczący się w Specjalnej Szkole Zawodowej lub pragnący rozpocząć tam naukę. W bieżącym roku szkolnym rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną dla dzieci ze spektrum autystycznym .

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o naszym Ośrodku – kliknij tutaj.

OFERUJEMY:

Naukę w klasach:

 

1 – 8 w Szkole Podstawowej

– Bezpłatne podręczniki

– Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– Logopedia w tym stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa

– Gimnastyka korekcyjna pod opieką rehabilitanta

– możliwość kontynuacji nauki w szkole zawodowej

Zajęcia pozalekcyjne (nieodpłatne):

– Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

– Basen

– Ścianka wspinaczkowa

– Nauka jazdy na łyżwach

– Nauka gotowania

– Zajęcia plastyczne

– Zaj. techniczne – drobne naprawy

– Zajęcia teatralne

– Haft

– Udział w seansach kinowych oraz koncertach

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Ośrodka:
– wniosek rodzica o umieszczenie w placówce,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej,
– całodniowy koszt wyżywienia 15,00 zł.
Dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego