Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Serdecznie witamy. Nasz Ośrodek obejmuje kształceniem młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim w wieku 7-24 lat. Składa się on ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 i Internatu funkcjonującego przez cały rok (z wyjątkiem przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich). Do Internatu przyjmowani są również uczniowie uczący się w Specjalnej Szkole Zawodowej lub pragnący rozpocząć tam naukę. W bieżącym roku szkolnym rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną dla dzieci ze spektrum autystycznym .

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o naszym Ośrodku – kliknij tutaj.

OFERUJEMY:

Naukę w klasach: 1 – 8 w Szkole Podstawowej – Bezpłatne podręczniki – Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Logopedia w tym stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa – Gimnastyka korekcyjna pod opieką rehabilitanta – możliwość kontynuacji nauki w szkole zawodowej Zajęcia pozalekcyjne (nieodpłatne): – Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe – Basen – Ścianka wspinaczkowa – Nauka jazdy na łyżwach – Nauka gotowania – Zajęcia plastyczne – Zaj. techniczne – drobne naprawy – Zajęcia teatralne – Haft – Udział w seansach kinowych oraz koncertach Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Ośrodka: – wniosek rodzica o umieszczenie w placówce, – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej, – całodniowy koszt wyżywienia 12,00 zł. Dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego