Szkoła Podstawowa Nr 35

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 35

sp1 sp2 sp3

– Klasy I- VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera – kształcenie zintegrowane.

– Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

– Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Istnieje możliwość kontynuacji nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bielsku – Białej ( z zakwaterowaniem w naszym Ośrodku).

Zajęcia wsparcia procesu edukacyjnego.

 Terapia psychologiczna,  zajęcia z pedagogiem, terapia logopedyczna, Integracja Sensoryczna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna pod okiem rehabilitanta, świetlica, stołówka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.