Rekrutacja – nabór

Wymagane dokumenty do przyjęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2

  • – wniosek rodzica o umieszczenie w placówce,
  • – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • w przypadku wychowanka do internatu spoza Bielska-Białej – skierowanie z organu prowadzącego.
  • bliższych informacji udziela sekretariat placówki pod numerami: 33 8100534, 33 8219838

Całodniowy koszt wyżywienia 14,00 zł.