Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Serdecznie witamy. Nasz Ośrodek obejmuje kształceniem młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim w wieku 7-24 lat. Składa się on ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 i Internatu funkcjonującego przez cały rok (z wyjątkiem przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich). Do Internatu przyjmowani są również uczniowie uczący się w Specjalnej Szkole Zawodowej lub pragnący rozpocząć tam naukę. W bieżącym roku szkolnym rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną dla dzieci ze spektrum autystycznym .

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku o naszym Ośrodku – kliknij tutaj.

OFERUJEMY:

Naukę w klasach: 1 – 8 w Szkole Podstawowej
– Bezpłatne podręczniki
– Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Logopedia w tym stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa
– Gimnastyka korekcyjna pod opieką nauczyciela – rehabilitanta
– możliwość kontynuacji nauki w szkole zawodowej
Zajęcia pozalekcyjne (nieodpłatne):
– Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
– Basen
– Ścianka wspinaczkowa
– Nauka jazdy na łyżwach
– Nauka gotowania
– Zajęcia plastyczne
– Zajęcia techniczne – drobne naprawy
– Zajęcia teatralne
– Udział w seansach kinowych oraz koncertach
Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Ośrodka:
wniosek rodzica o umieszczenie w placówce,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej,
– całodniowy koszt wyżywienia 12,00 zł
Dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego